Манастир Руденица

Манастир Руденица налази се недалеко од Александровца, на путу за Стопању. Заслугом ктитора Вукашина и његове жене Вукосаве, уз помоћ деспота Стефана и Вука Лазаревића, храм посвећен Светом Јовану Претечи а данас Светом пророку Илији изграђен је на њиховој баштини, почетком 15. века. Иако се Вукашин и Вукосава не помињу у до сада познатим историјским изворима, они су припадали угледној српској властели овога периода. Идентификовање ктиторских портрета извршено је још у време када су биле очуване њихове сигнатуре. Ако се узме у обзир да је Вук био кнез од половине 1409. до 11. јула 1410. године, онда се са сигурношћу може тврдити да је црква у Руденици зидана и живописана у том периоду, јер се на његовом портрету виде титуларне одлике кнеза.

По архитектонско – просторном склопу, Руденица припада споменицима моравског градитељства. Има основу у облику сажетог триконхоса. Фасаде су хоризонталним кордонским венцем подељене на две зоне. Горња је украшена розетама, док су у првој зони прозорски отвори у облику бифора.

Сликарство је сачувано само у доњим зонама, јер је црква била у рушевинама све до 1936. године, када је обновљена. По својој иконографији оно се не разликује од осталих живописа тог периода. Зограф Теодор потписао се у ниши проскомидије. Међу малобројним потписаним српским средњевековним сликарима, он заузима једно од најистакнутијих места. Конзервација фресака изведена је 1971. а архитектуре 1996. године.